Tartalom megjelenítő

« Vissza

A Fővárosi Törvényszék közleménye az egyesületek és alapítványok létesítő okiratának az új PTK. szerinti módosításáról 2016

Minden olyan egyesületnek és alapítványnak kell módosítani a létesítő okiratát, amely
 • 2014. március 15. napján (az új Ptk. hatálybalépésekor) nyilvántartásba bejegyzett, illetve
 • 2014. március 15. napján nyilvántartásba vétel alatt állt.
 
Kizárólag olyan esetekben nem szükséges a létesítő okirat módosítása, ha az alábbi követelmények fennállnak:
 • Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.
 • Ugyancsak nem kell a létesítő okiratot módosítani, ha az nem ütközik az új Ptk. kötelező rendelkezéseibe.
 • Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát az új Ptk.-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak azért lenne szükséges, mert abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek az új Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a szervezet az ilyen változásokat is köteles azon átvezetni.
 
A létesítő okirat iránti módosítási kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:
 • A létesítő okirat – az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő – módosítását változásbejegyzési
 • kérelemként kell benyújtani a nyilvántartó törvényszékhez. A kérelem mellékleteként be kell
 • nyújtani a módosított létesítő okiratot, továbbá egyesület esetén csatolni kell a döntéshozó szerv alapszabály-módosításról határozatot hozó ülésének jegyzőkönyvét és jelenléti ívét is.
 • Egyesület esetében a változásbejegyzési eljárásban kérelmező maga az egyesület, alapítvány
 • tekintetében pedig a változásbejegyzést az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy(ek)
 • kérheti(k).
 • A 2015. január 1. napjától hatályos kérelem-formanyomtatványok letölthetők az Országos Bírósági Hivatal honlapjáról. (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok)
 • A változásbejegyzés iránti kérelmeket papír alapon (postai úton, személyesen, gyűjtőláda útján) vagy elektronikus úton lehet/kell előterjeszteni.
A beadványokat kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő a magánnyugdíjpénztárak, az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapjai, a köztestületek, a kölcsönös biztosító egyesületek, a hegyközségek, a pártok, az országos sportági szakszövetségek és a szövetségek. Továbbá kizárólag elektronikusan lehet előterjeszteni a kérelmeket és beadványokat, ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, valamint ha a szervezet közhasznú jogállású.
 
Az egyesületek és alapítványok nyilvántartási eljárásai továbbra is illetékmentesek.
 
Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy azon szervezet, amelynek a létesítő okirata 2016. március 15-ét követően nem felel meg az új Ptk. rendelkezéseinek, törvénysértően fog működni, és az ügyészség törvényességi ellenőrzési eljárást indíthat ellene. A létesítő okirat módosításának elmulasztása bírság jogkövetkezményét nem vonja maga után.
 
Ajánlom figyelmébe, hogy a létesítő okirat módosításával kapcsolatosan a minden megyében fellelhető Civil Információs Centrumok (elérhetőségüket a Tájékozódjon menüpont alatt találja meg) biztosítanak térítésmentes tanácsadási szolgáltatást. 
 
Továbbá a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma Civil és Egyéb Cégnek nem
minősülő Szervezeteket Nyilvántartó Csoportja az általa nyilvántartott szervezetek részére „A civil szervezetek új Ptk.-val kapcsolatos kötelezettségei" címmel 2016. március 8-án 10:00 órakor előzetes regisztrációhoz kötött tájékoztatást tart, amelynek helyszíne a Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest Markó u. 27. II. emelet 55 terme. 
 
A tájékoztatáson történő részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet a sajto@fovarosit.birosag.hu e-mail címen kell jelezni 2016. március 2-án 12:00 óráig a Fővárosi Törvényszék Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának. 


Webtartalom-megjelenítő