Publicador de conteúdo web

Adatvédelmi szabályzat

 

E honlap információi a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) az Emberi Erőforrások Minisztériumát illeti meg, kivéve ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.

A World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. A Minisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A másodközlésnek meg kell felelnie a a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. megfelelő paragrafusainak. A minisztérium kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.
 

A honlap szerkesztői arra törekednek, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

 2017.05.22.

Publicador de conteúdo web