Webtartalom-megjelenítő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum
Hierotheosz Egyesület

Nyitva tartás:
 • Hétfő: 07:30-16:30
 • Kedd: 07:30-16:30
 • Szerda: 07:30-16:30
 • Csütörtök: 07:30-16:30
 • Péntek: 07:30-14:00
 • Szombat: zárva
 • Vasárnap: zárva
 
Elérhetőségek:
 
Telefon: +36 42 311 324
Cím:  4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VIII. emelet 2-es iroda.
Levelezési cím:  4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VIII. emelet 2-es iroda.
E-mail: sz.sz.b.m.cic@gmail.com

Weboldalak:

 • www.szabolcs-cic.hu 
 • www.hierotheosz.hu 
 • www.kulhonicic.hu
Skype: hierotheoszegyesulet@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Civil-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Centrum-Szabolcs-Szatm%C3%A1r-Bereg-megye-565136846847839/?eid=ARBpFElQ-c5tOoD5Jac5x60kUNRYCMpNdGg-nKytSCSQ_5kueYzW4Jh3qaN_E2bDe5Dim8-eJ-215ZT9
 
Munkatársaink:
 
Kiss András főtitkár
operatív igazgató 
Email cím: kissgorog@gmail.com
 
Balogh Eszter Éva
pályázati és forrásteremtési, valamint adományozással, önkéntességgel kapcsolatos tanácsadási, valamint költségvetéssel, elszámolásokkal kapcsolatos asszisztens-tanácsadó 
Email cím: eszterbalogh94@gmail.com
Telefon.: 30/865-8383
 
Trohák József
rendezvényekért, képzésekért, partnerségi kapcsolatokért és elektronikus megjelenésért felelős munkatárs
Email cím: jozsef.trohak@gmail.com
Telefon: 30/624-1412
 
Tanácsadóink: 
Balogh Eszter Éva
pályázati és forrásteremtési, valamint adományozással, önkéntességgel kapcsolatos tanácsadási, valamint költségvetéssel, elszámolásokkal kapcsolatos asszisztens-tanácsadó 
Email cím: eszterbalogh94@gmail.com
Telefon.: 30/865-8383
 
Csanaky Tünde
pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadó 
Email cím: tcsanaky@gmail.com
 
Dr. Teschmayer Gábor
jogi, közhasznúsági tanácsadó 
Email cím: drteschmayer.gabor@gmail.com
 
Együttműködési jó gyakorlatok:
 
A Hierotheosz Egyesület 2016. január 1-e óta látja el a Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei Civil Információs Centrum feladatot. Egyesületünk 2011-ben alakult, görögkatolikus egyházi és világi személyek alapították. Fő célkitűzése a görögkatolikus társadalmi tanítás megjelenítése a világban, a görögkatolikus örökség megőrzése, de ez az évek során kibővült. Egyesületünk számos megyei szintű társadalmi feladatot lát el az ifjúsági, családvédelmi, esélyteremtési és civil szektorban.
 
Számunkra ezen feladatvégzésben alapvető cél, hogy egy nagy kiterjedésű, több mint 200 településből álló megyében magas szakmai színvonalon és jelentős humáninfrastruktúrával rendelkezve, eljuttassuk a civil szakmai tevékenységeket a megye minden szegletébe, mind a 13 járásban jelen legyünk és segítsük a civil szektor kiteljesedését.
 
A Civil Információs Centrum szoros együttműködést tart fenn önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, célunk, hogy a megye minden járásában, minden településen elérhetővé tegyük a szolgáltatásainkat, eljutva a legkisebb falvakig. Az együttműködés a hatékony szolgáltatások biztosításához kiemelt jelentőségű, az Információs Partnerségi Napok megrendezésével a megyei civil szervezetekkel tartjuk az aktív kapcsolatot.
 
Kiemelten fontos stratégiai partnerünk a területfejlesztés első számú megyei szereplője a Megyei Önkormányzat és a közigazgatási oldalról Megyei Kormányhivatal, a Járási Hivatalok, emellett 11 járásszékhely település és számos kistelepülés együttműködő partnerünk.
 
A Civil Információs Centrum részt vesz a megyei területfejlesztési stratégia kialakításában, valamint kiemelkedő feladatunknak tekintettük az elmúlt évben a Megyei Civil Stratégia megalkotását, mely munkát a Megyei Önkormányzattal együtt végeztük el és ebben a partnerségben a Megyei Közgyűlés munkáját segítve létrejött a Megyei Civil Konzultatív Bizottság, amellyel megteremtődött a Megye és a civilek közötti intézményes párbeszéd új fóruma. A centrum a megyei területfejlesztéssel kapcsolatos szakmai bizottsági munkában érintkezik a vállalkozókkal. Ez által lehetővé válik olyan területfejlesztési irányok egyeztetése, amelyek mind a civilek, mind a vállalkozások számára fontosak és a megye fejlődését szolgálják.
 
Az új Széchényi Programirodával kiváló együttműködési kapcsolatot alakítottunk ki, kiemelten fontos számunkra a 2014-2020-as fejlesztési időszakban a civil szervezetek forráshoz jutásának segítése.
 
Szabolcs – Szatmár -  Bereg megye háromhatármenti megye, ennek jegyében kiemelt feladatuknak tekintjük a határmenti kapcsolatok elősegítését, a külhoni magyar-magyar civil kapcsolatok erősítését. Ennek jegyében Erdélyben és Partiumban 8 helyszínen (Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Zilah, Székelyudvarhely, Csíkszereda), Felvidéken Nagykaposon, és Kárpátalján Beregszászon működtetünk külhoni CIC irodát, együttműködve külhoni partnereinkkel.
 
Együttműködő partnerek:
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
 • önkormányzatok,
 • civil szervezetek
 • határon túli partnerek  
 • Széchényi Programiroda.
 • Nemzeti Művelődési Intézet 
Események, rendezvények:
 • tanácsadások (jogi, közhasznúsági, pályázati, könyvelési-pénzügyi, forrásteremtési, társadalmi felelősségvállalási  
 • vállalkozói - civil együttműködési események
 • Információs Partnerségi Napok
 • határon átívelő magyar - magyar civil kapcsolatok
 • kistérségi megjelenések
 • Partnerségi Hálózati Napok 

2020.04.24.