Webtartalom-megjelenítő


1. Beszámoló benyújtási formája

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül) ÁNYK űrlapon, vagy papír alapon -eredetben vagy hitelesített másolatban- megküldi (1363 Budapest, Pf.24.), illetve személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtja az Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.) részére.

Elektronikus eljárásra kötelezett kérelmező:

 • a magánnyugdíjpénztár,
 • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
 • a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,
 • a köztestület,
 • a kölcsönös biztosító egyesület,
 • a hegyközség,
 • a párt,
 • az országos sportági szakszövetség,
 • a szövetség,
 • a közalapítvány,
 • a kérelmező, aki jogi képviselővel jár el és
 • a már közhasznú szervezet (a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.).

1.1. A beszámoló papír alapon történő benyújtása

Amennyiben a kérelmező nincs elektronikus úton történő bevallásra kötelezve, beszámolóját az ÁNYK nyomtatványkitöltő program használatával, vagy annak mellőzésével terjesztheti elő postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben. Kérjük, hogy a problémamentes feldolgozás érdekében, amennyiben a beszámolót postai úton kívánják előterjeszteni, úgy a PK-141P, PK-142P, PK-241P, PK-242P, PK-341P, PK-342P, valamint a PK-441P és a PK-442P nyomtatványokat szíveskedjenek kitölteni.

1.2. A beszámoló elektronikus úton történő benyújtása

2015. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban az elektronikus úton történő bevallásra kötelezett kérelmező esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak.

Az elektronikus úton történő bevallásra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

Az ÁNYK űrlap formáján nem szabad változtatni, annak csak adattartalma szerkeszthető. Aki az ÁNYK űrlapot módosított formában nyújtja be, annak beszámolója nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak.

1.2.1. Az ügyfélkapus regisztráció

Az elektronikus út azt jelenti, hogy a kérelmező a beadványát elektronikusan az ún. Ügyfélkapun keresztül terjeszti elő a bíróságon.

Az Ügyfélkapu használatához személyes ügyfélkapus azonosítóra van szükség. Ügyfélkapus regisztrációt kizárólag természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációs eljárás bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten elindítható.

Az Ügyfélkapu a regisztrációt követően az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.

1.2.2. Az ÁNYK űrlap kitöltése nyomtatványkitöltő használatával

1. lépés Győződjön meg arról, hogy számítógépén telepítve van a JAVA futtatókörnyezet legalább 1.6-os verziója!

Ha az ön számítógépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet (JAVA Runtime Engine, JRE), vagy a már telepített futtatókörnyezet verziószáma nem megfelelő, először is ellenőrizze, hogy 32 bites vagy 64 bites operációs rendszert használ. Windows felhasználók ezt ellenőrizhetik a Start menü/Számítógép vagy Sajátgép/Tulajdonságok kiválasztására megjelenő részletes leírásban.

Ha 32 bites operációs rendszert használ és az ön számítógépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet, vagy a már telepített futtatókörnyezet verziószáma nem megfelelő, akkor a www.java.com/en/ oldalról töltheti le a szükséges telepítőcsomagot.

Ha 64 bites operációs rendszert használ felhívjuk a figyelmét, hogy a www.java.com nyitólapon megjelenő Free Java Download választásakor alapértelmezésként a Java 32 bites változata fog települni a 64 bites környezetben is, de ezzel nem fog elindulni az ÁNYK keretprogram. Ezért ilyen esetben ajánlott a Java 64 bites változatát telepíteni a www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ oldalról.

Fontos, hogy a Windows98 és WindowsME operációs rendszerek már nem alkalmasak a programok futtatásához!

Ha további segítségre van szüksége a telepítésben, tájékozódjon a http://www.nav.gov.hu/data/cms285462/A_Java_Runtime_kornyezet_telepitese_lepesenkent3_2013.02.27_12_42.pdf dokumentumból.

2. lépés Ahhoz, hogy ön nyomtatványt tudjon kitölteni, szükség van a keretprogram (Általános Nyomtatványkitöltő program - ÁNYK) telepítésére. Az ÁNYK-AbevJava keretprogram telepítéséhez, kérjük keresse fel a http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok oldalt.

3. lépés A keretprogram telepítése után az Ön számítógépe már alkalmas arra, hogy nyomtatványokat töltsön ki. Kérjük, hogy amennyiben még az adott beszámoló esetében korábban nem tette meg, a www.birosag.hu oldalon a Civil szervezetek/Civil eljárások során alkalmazható nyomtatványok letöltése oldalról töltse le a kívánt űrlapot.

A nyomtatványt a letöltést követően telepíteni szükséges. Amennyiben korábban sikeresen telepítette az ÁNYK keretprogramot, akkor a letöltött nyomtatvány fájlra (.jar kiterjesztésű állomány) duplán kattintva elindul az űrlap telepítő varázsló. Itt háromszor a „Tovább", végül a „Befejezés" gombra kattintva a rendszer elvégzi az új nyomtatvány telepítését.

4. lépés Nyissa meg az Általános Nyomtatványkitöltő programot és válassza az „Adatok"/„Új nyomtatvány" menüpontot! A sablonok között szám szerint megjelölt ÁNYK űrlapok közül jelölje ki a beküldendő űrlapot a „Nyomtatvány neve" című oszlopból, majd kattintson a megnyitás gombra.

5. lépés Ezt követően értelemszerűen töltse ki az ÁNYK lapjait, ugyanazon lap vonatkozásában tehát amennyiben több darabot szeretne kitölteni akkor az adott lap jobb felső sarkában kattintson a „+" ikonra.

Az űrlap kitöltését követően ellenőrzés végezhető a nyomtatványkitöltő program második menüsorában a "pipa" ikonra kattintással (Ellenőrzés). A megjelenő hiba sorára való dupla kattintással a program automatikusan a hibás mezőre ugrik, mely sárga színnel kerül megjelölésre.

6. lépés Ezt követően csatolja az űrlaphoz a szükséges mellékleteket!

Miután az ÁNYK űrlap „M" lapjának tartalma szerint kijelölte a csatolandó mellékleteket, az „Adatok" - „Csatolmányok kezelése" menüpontokra kattintással csatolja is azokat az űrlaphoz akként, hogy kijelöli az adott melléklet nevét, majd a „Hozzáad" gombra kattintással feltölti azt a számítógépén rendelkezésre álló PDF dokumentumai közül.

Az ÁNYK űrlaphoz PDF formátumban csatolhatóak mellékletek.

A szervezeti képviseletre jogosult – ha jogi képviselővel jár el, akkor a jogi képviselő – köteles gondoskodni a beszámoló mellékleteit képező papír alapú okiratok digitalizálásáról (beszkennelés lapolvasóval) és a papír alapú okiratok őrzéséről.

7. lépés A főmenüben kattintson a „Kapcsolat Ügyfélkapuval" - „Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre" menüpontra!

8. lépés Végezetül kattintson a „Kapcsolat Ügyfélkapuval" - „Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül" menüpontra, majd adja meg az ügyfélkapus felhasználó nevét, jelszavát és lépjen a „Rendben" fülre!

9. lépés Tájékoztatjuk, hogy a beküldött ÁNYK űrlapról visszaigazolásokat fog kapni a következő sorrendben: Miután az Ügyfélkapun keresztül az ÁNYK űrlapot beküldte, először a Központi Rendszer (KR) küld visszaigazolást, majd amennyiben a beszámolója lajstromozásra kerül, tehát annak érdemi feldolgozása megkezdődött, erről a rendszer igazolást küld. A lajstromozás csak munkanapokon történik meg ellentétben a benyújtással, ami bármely napon lehetséges.


2. Határidő, díjmentesség

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), illetve papír alapon - eredetiben vagy hitelesített másolatban - megküldi (1363 Budapest, Pf.24.), illetve személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtja az Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.) részére.

Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, akkor azt egy éven belül pótolnia kell.

Emellett ha a civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét saját honlapján is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

Az OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges közhasznúsági mellékletének a közzétételéről díjmentesen intézkedik.


3. Formai és tartalmi követelmények a kitöltéshez

3.1. ÁNYK alapú beszámoló űrlap

A beszámolók elkészítéséhez szükséges ÁNYK űrlapok (PK-141, PK-142, PK-241, PK-242, PK-341, PK-342, Pk-441, Pk-442) a bal oldalon található "Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok" menüpontból (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok/beszamolok) tölthetőek le.

3.2. Szervezeti adatok pontossága

Az OBH kizárólag azon beszámolókat, illetve közhasznúsági mellékleteket tudja befogadni, melyek esetében a beküldő szervezet pontosan beazonosítható, ezáltal az érintett szervezet beszámoló, illetve közhasznúsági melléklet letétbe helyezési kötelezettsége is megállapítható.

Ügyelni kell arra, hogy a feltüntetett név teljes mértékben egyezzen a civil szervezet nyilvántartásba vett nevével. A pontatlan, elírást tartalmazó, hiányos vagy rövidített név esetén a szervezet beazonosítását az OBH nem tudja elvégezni. Ide tartozik az az eset is, ha a névben például „.." karakter szerepel.

3.3. Civil Szervezetek Névjegyzéke

Célszerű a beszámoló és a közhasznúsági melléklet megküldése előtt ellenőrizni, hogy a szükséges azonosító adatok (a szervezet neve, nyilvántartási száma, bírósági ügyszám) összhangban vannak-e az Országos Névjegyzékben az adott civil szervezetre vonatkozóan közzétett adatokkal.

Amennyiben a szervezet valamely azonosító adata tekintetében eltérés tapasztalható, a nyilvántartásba vételről rendelkező törvényszéken a civil szervezetnek változásbejegyzési eljárást kell kezdeményeznie, vagy az adatok pontosítását, javítását kell kérnie figyelemmel arra, hogy az Országos Névjegyzék a törvényszéki nyilvántartási adatokból épül fel és az OBH az azonosítást ezen adatbázis alapján végzi el.

3.4. Papír alapú beszámolók aláírása, eredeti példány megküldése

Papír alapú beszámoló esetén figyelni kell arra, hogy az OBH csak az eredeti, a képviselő által szabályszerűen aláírt és keltezéssel ellátott nyomtatványt tudja kezelni.

3.5. Elektronikus beküldés esetén, ha nem a Névjegyzékben feltüntetett képviselő küldi be a beszámolót

A beszámoló elektronikus úton való megküldése esetén -mivel azt elektronikus aláírással nem kell ellátni- amennyiben beküldőként nem a szervezet képviseletére jogosult személy jár el, csatolni kell a képviselő részéről a beküldő személy részére adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is. Mindkét esetben az OBH kizárólag a megfelelő (PK-141, PK-142, PK-241, PK-242, PK-341, PK-342, PK-441, PK-442) formátumú nyomtatványokat tudja befogadni!

3.6. Tárgyév

A kitöltéskor különösen célszerű ellenőrizni, hogy a nyomtatványon a tárgyév rovatban a megfelelő év (tehát az az üzleti év, melyre a beszámoló vonatkozik) szerepeljen és a beadvány minden szükséges oldalt tartalmazzon.


4. A letétbe helyezéssel kapcsolatos egyéb fontos tudnivalók

A Civil tv. rendelkezései szerint a szervezet az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (minden év május 31. napja) köteles a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet letétbe helyezni.

A gyors és hatékony ügyintézés érdekében, postai úton történő beszámoló beküldése esetén szíveskedjenek olyan értesítési, levelezési címet, e-mail címet, vagy telefonszámot is megjelölni, melyeken a szervezet képviselője valóban elérhető.

Elektronikus úton érkező beszámoló esetében az Ügyfélkapu tulajdonosának kerülnek megküldésre a beküldött űrlappal kapcsolatos igazolások.


5. Vonatkozó Jogszabályok


6. Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan kérdezhetők le a civil szervezet adatai?

A www.birosag.hu oldalon a következőképpen lehet a szervezet adataira keresni:

 • A bal oldali menüben találja a Civil szervezeteket, klikkeljen rá.
 • Ezt követően válassza ki a Civil szervezetek névjegyzékét.
 • Írja be a keresett szervezet nevének egy jellegzetes részét (minden százalék és egyéb jelek nélkül)
 • Ezt követően a találati listából válassza ki az adott szervezetet akként, hogy klikkeljen a szervezet nevére. Ezáltal láthatóak lesznek a szervezet aktuális adatai.

Hol tekinthetők meg a civil szervezet beszámolói?

Az OBH részére megküldött beszámolók a www.birosag.hu internetes elérhetőségen a „Civil szervezetek névjegyzéke" megjelölés alatt érhetők el és tölthetők le a közzétételt követően az alábbiak szerint:

A www.birosag.hu oldalon

 • A bal oldali menüben találja a Civil szervezeteket, klikkeljen rá.
 • Ezt követően válassza ki a Civil szervezetek névjegyzékét.
 • Írja be a keresett szervezet nevének egy jellegzetes részét (minden százalék és egyéb jelek nélkül)
 • Ezt követően a találati listából válassza ki az adott szervezetet akként, hogy klikkeljen a szervezet nevére. Ezáltal láthatóak lesznek a szervezet aktuális adatai.
 • A lap aljára görgetve, jobb oldalon találhatók a beszámolók. (Beszámoló: (db)) Klikkeljen rá és innen letölthetőek a közzétett beszámolók.

Mire célszerű figyelni a beszámoló postai beküldésekor?

A birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok/beszamolok oldalról a papír alapú nyomtatványt kell kiválasztani. (PK-141P, PK-142P, PK-241P, PK-242P, PK-341P, PK-342P,Pk-441P,Pk-442P)

Célszerű ajánlva, tértivevénnyel postázni a beszámolókat (közhasznúsági mellékletet) ezzel igazolható a megküldés időpontja is. Az ajánlott szelvényt és a tértivevényt szíveskedjenek megőrizni.

Az iratok ne legyenek összetűzve, ragasztva, vagy fóliázva, mert ez a beadvány szkennelését akadályozza, kibontásukkor az irat sérülhet.

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a szkennelés és így a közzététel is fekete-fehérben történik. Ennek megfelelően előnyösebb, ha nem színes formában kerül sor a beszámoló és mellékletei megküldésére. A vékony, vagy átlátszó papíron történő beküldés is problémás lehet a szkennelésénél, hasznosabb tehát megfelelő vastagságú, nem átlátszó papírt választani.

Amennyiben a beszámoló mellékleteként, szakmai anyagként esetleg könyv, újság, újságcikk…stb. is készül, ennek közzétételére csak abban az esetben van mód, ha ezek a beszámoló részét képezik. Formailag ez úgy oldható meg, ha a kiadvány A/4-es lapméretre kinyomtatásra, vagy lefénymásolásra kerül.

Hogyan kaphat a beszámoló beadásáról igazolást a szervezet?

Amennyiben a szervezetnek igazolásra van szüksége arról, hogy a már megküldött, de még közzé nem tett beszámoló az OBH részére beadásra került, célszerű benyújtani a megküldést igazoló tértivevény dátumát, vagy fénymásolatát, mert ez alapján a küldemény gyorsabban azonosítható.

Elektronikusan megküldött beszámoló esetén, amennyiben az az Országos Bírósági Hivatal által közzétételre befogadásra kerül, a beküldő Ügyfélkapujára kerül kiküldésre az igazolás, amelyet a későbbi felhasználás érdekében érdemes elmenteni illetve kinyomtatni.

Az igazolás megküldését kérheti személyesen, illetve e-mail címünkön: civilinfo@obh.birosag.hu

Mit jelent a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás?

A képviselő által az ügyfélkapun beküldő részére adott meghatalmazást a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § alapján teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az űrlaphoz elektronikus formába átalakítva - pdf formátumban - csatolni szükséges.

Teljes bizonyító erejű magánokirat, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

(1) a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni,
c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,
d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja,
e) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el,
f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el,
g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy
h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.
(2) Ha az okirat aláírója nem tud olvasni, illetve nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, csak akkor jön létre teljes bizonyító erejű magánokirat, ha magából az okiratból kitűnik, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy az okirat aláírójának megmagyarázta.

A meghatalmazáshoz a birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok oldalról tud mintát letölteni.

Mely szervezet számít elektronikus útra kötelezettnek?

A Cnytv. 8. §-a alapján 2015. január 1. napját követően elektronikus eljárásra kötelezett szervezet nem csak a közhasznú szervezet, hanem a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség, a szövetség , valamint 2017. március 1. napját követően a közalapítvány. Ezeken túl a beadvány kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, ha a kérelmező jogi képviselővel jár el.

Amennyiben a kérelmező a fent meghatározottak szerint nem elektronikus útra kötelezett, illetve ezzel a lehetőséggel nem is kíván élni, a beszámoló és a közhasznúsági mellékletet papír alapon is előterjesztheti. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy elektronikus útra nem kötelezett szervezetnek elektronikus és papír alapon is be kell küldenie, hanem azt, hogy választhatnak, hogy vagy papír alapon, vagy elektronikusan nyújtják be azt.

Melyek a beszámoló kötelező tartalmi elemei?

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) 29.§ határozza meg a beszámoló tartalmát, amely a mérleget, eredménykimutatást, kettős könyvvitelnél a kiegészítő mellékletet, illetőleg a közhasznúsági mellékeltet sorolja fel, továbbá az Ectv. 30.§-a rendelkezik a független könyvvizsgálói jelentés megküldésének esetéről.

Egyéb mellékletek nem képezik a beszámoló részét, így sem a jegyzőkönyv, sem egyéb dokumentumok nem kötelezőek.

Elektronikus úton az is be tudja küldeni, aki nem a bíróság által bejegyzett képviselője a szervezetnek?

Igen, azonban a képviselő által a beküldő személy részére adott - a letétbe helyezés és közzététel céljából történő benyújtásra, viszontválasz fogadására történő – meghatalmazását a Pp. 325.§ alapján teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az űrlaphoz elektronikus formában átalakítva - pdf formátumban - csatolni kell. [Cnytv. 5. § (1) bek. 9.§, 21. § (8) bek., Pp. 66-71. §, 325. §].

Felhívjuk a könyvelők szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történő eljárásra szóló meghatalmazás, illetve az arról szóló igazolás a civil szervezeti beszámoló OBH általi közzétételéhez való jogosultságát nem igazolja, az ő esetükben is szükség van teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazásra.

Tájékoztatjuk, hogy minden egyes beküldés esetén csatolni kell a beküldő személy részére adott meghatalmazást!

2018.04.12.

Webtartalom-megjelenítő