Webtartalom-megjelenítő

Beszámolási kötelezettség

A Civil törvényben meghatározott beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos kérdések

Beszámolási kötelezettség

 

A civil törvényben nem kezelik külön a Cégbírósághoz, illetve a Fővárosi Bírósághoz tartozó szervezeteket, csak "bíróság"-ot emlegetnek. Ezek elszámolási kötelezettsége eddig eltérő volt, nem kellett letétbe helyezni az éves beszámolókat, mérlegeket, de a pályázatok benyújtásánál a mérleget csatolni kellett. Miért nem jó az eddigi gyakorlat?

Ahol a Civil törvény bíróságról ír, ott a nyilvántartást vezető bíróságot (törvényszék) kell érteni. Az előző időszak előírásai alapján kötelező volt a számviteli beszámoló elkészítése. A korábbiakhoz képest annyi a változás, hogy a beszámolót a bíróságnak kell megküldeni. Ez számos előnnyel jár a civil szervezetek számára is, mert további intézkedés nélkül nyilvánosságra kerül, a civil szervezetek működése átláthatóvá, megbízhatóbbá válik, és nem jár további adminisztrációval, a pályázatokhoz nem kell mellékelni.

A 2011. évről szóló beszámolót - annak ellenére, hogy 2011.évben még az egyszeres könyvvitelt vezettük - a 29. § szerint kell-e már elkészíteni és beadni a bíróságra?

A 2011. üzleti évről szóló beszámolót még a korábbi szabályoknak megfelelően kell elkészíteni és papír alapon kell megküldeni az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH). Postacím: 1363 Budapest, Pf. 24.

Hogyan igazolom, hogy a 2011. évről szóló beszámolót letétbe helyezte szervezetünk?

A postai feladóvevény hitelesített másolatával lehet a letétbe helyezést igazolni.

A beszámolót és mellékleteit írásban vagy elektronikus úton kell-e beadni a bíróságra?

2012. első félévében még papír alapon kell megküldeni. A későbbiekben elektronikus űrlap lesz rendszeresítve, mely internetről letölthető lesz.

Hogyan tudunk eleget tenni a Civil tv. 30. § (3) bekezdésében előírt Civil Információs Portál számára történő lekérdezésnek?

A szabály csak a bíróság számára tartalmaz előírást. A bíróság a letétbe helyezett beszámolót és a civil szervezet nyilvános adatait elektronikusan hozzáférhetővé teszi, mely a Civil Információs Portálon keresztül lesz elérhető.

Webtartalom-megjelenítő