Webtartalom-megjelenítő

NEA - Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 

Bemutatkozás | Tagok | Pályázatok | Dokumentumok |

A kollégium az alábbi tevékenységi körrel foglalkozó civil szervezeteknek nyújt támogatást:

Az élet- és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófaelhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek

A kollégiumhoz benyújtott pályázat alapján az Alap terhére az alábbi kifizetésekre kerülhet sor:

a) civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés, amelyet a civil szervezet működési költségeinek fedezésére fordít;

b) civil szervezet működésének támogatása;

c) civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;

d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.