Webtartalom-megjelenítő

Civil szervezetek kézikönyve

jogszabályok magyarázata nem csak civil szervezeteknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiadásában megjelent a „Civil szervezetek kézikönyve". A kézikönyv az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, közismert nevén a Civil törvény magyarázatát tartalmazza. A könyv célja a civil szervezetekhez kapcsolódó legfontosabb szabályok ismertetése.

A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős szaktárca által lebonyolított többfordulós, széleskörű társadalmi egyeztetését követően, az Országgyűlés megalkotta a több korábbi törvényt és más jogszabályt kiváltó egységes jogszabályt. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt a Parlament 2011. őszi ülésszakán, december 5-én, az önkéntesség világnapján fogadta el.

A Civil törvény rendszerezte, új keretbe foglalta a szektorra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, számos jogintézményt (pl. közhasznúság) új, immár valódi tartalommal töltött meg, egyúttal rendelkezett a civil szervezetek segítésének új formáiról is: általános támogatási szabályokat mondott ki, megteremtette a civil információs centrumok hálózatát, létrehozta a Nemzeti Együttműködési Alapot.

A kézikönyv célja, hogy közérthető módon magyarázza a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályokat, gyakorlati segítséget nyújtson azok értelmezéséhez. A kézikönyv tartalmazza a magyarországi szervezetek rövid történelmének összefoglalóját, a Civil törvényben nevesített szervezettípusok bemutatását, továbbá részletesen leírja a civil szervezetek létrehozásával, nyilvántartásával kapcsolatos teendőket és szabályokat.

A könyv aprólékosan foglalkozik a civil szervezetek működésével (gazdálkodás, adományozás, közhasznúság, számviteli szabályok, etc.), megszűnésével, ellenőrzési rendszerével és a Nemzeti Együttműködési Alappal (NEA). A könyv szerzői részletesen bemutatják a NEA működését, szervezetét és támogatási struktúráját, illetve a társadalmi részvételről szóló törvény megalkotásának szükségességét.